แผนที่โรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

3 หมู่ 2   ตำบลจันจว้าใต้  อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57270  

เบอร์โทรศัพท์ 0-5366-4049 เบอร์โทรสาร 0-5366-4094  

Email : thairath86school@gmail.com